LIIKMESUSE ALGAMINE

Saate liituda AYT-kassaga, kui asute tööle ettevõtjana ja teil on ettevõtluse jaoks seadusega sätestatud pensionikindlustus (YEL, TyEL, MYEL), mille töine tulu on vähemalt 12 576 eurot aastas, või kui teil on ettevõtluse jaoks mitu pensionikindlustust, näiteks YEL- ja MYEL-kindlustus; pensionikindlustuste töise tulu koondsumma peab olema vähemalt 12 576 eurot aastas. Seda, kes on töötuskindlustuskaitse kohaselt ettevõtja, on täpsemalt selgitatud jaotises „Kes saavad liituda“.

Kui olete ettevõtlust alles alustanud, saate töötukassaga liituda ka ilma kehtiva pensionikindlustuseta, kui kohustute kindlustuslepingu sõlmima tagasiulatuvalt alates liitumiskuupäevast. Kui pärast liitumist selgub, et pensionikindlustusega ei sujugi kõik plaanipäraselt, andke meile sellest võimalikult kiiresti teada.

Teie liikmesus algab sellest kuupäevast, kui teie kirjalik liitumistaotlus jõuab töötukassasse. Liikmesuse algamine eeldab ka seda, et kui hiljem saate liikmemaksuarve, maksate ka liikmemaksu alates liitumiskuupäevast. Kiireim viis liitumiseks on täita meie veebilehel elektrooniline liitumisvorm. Meie brošüürist leiate ka trükitud taotlusvormi, mille saate täita ja posti teel meile saata. Kui saadate liitumistaotluse meile juba enne täistööajaga ettevõtluse alustamist, loeme liitumiskuupäevaks teie esitatud alguskuupäeva.

Kui soovite saada liikmeksvõtmise ja liikmesuse alguskuupäeva kohta edasikaebamiskõlblikku otsust, lisage liitumistaotlusele sellekohane avaldus.

 

Eelmise töötukassa liikmesuse lõpetamine

Seaduse kohaselt ei saa olla korraga kahe töötukassa liige. Liitumistaotluses saate anda meile volituse, mille alusel saadame teie eest lahkumisavalduse teie eelmisesse töötukassasse. 

Ehkki mõnikord tasutakse töötukassa liikmemaks koos ametiühingu liikmemaksuga, on töötukassa ja ametiühing siiski kaks eri organisatsiooni. Meile antav lahkumisavalduse esitamise volitus puudutab ainult töötukassa liikmesust. Kui olete AYT-kassaga liitumise ajal nii töötukassa kui ka ametiühingu liige, tuleb teil ametiühinguga ise ühendust võtta ja välja selgitada liikmesuse jätkumise tingimused.