PALGATÖÖTAJAST ETTEVÕTJAKS

Kui lähete palgasaajate töötukassast AYT-kassasse üle ettevõtluse algusperioodil, saate meile üle kanda ka oma varem kogutud päevarahaõiguse. Kui jääksite töötuks enne, kui olete meie liikmena jõudnud täita ettevõtja tööstaažitingimuse, ja olete ettevõtjana tegutsenud alla 18 kuu, saaksite meilt päevaraha ettevõtlusele eelnenud palgatulu põhjal.

 

Kindlustage endale katkematu sissetulekupõhine töötuskindlustuskaitse

Kui lähete palgasaajate töötukassast AYT-kassasse üle kolme kuu jooksul ettevõtluse alustamisest, siis teie sissetulekupõhine töötuskindlustuskaitse ei katke. Lisaks tuleb liituda ühe kuu jooksul pärast eelmisest töötukassast lahkumist. Teil ei tasu ettevõtjana jääda palgasaajate töötukassa liikmeks, kuna see ei kogu teile päevarahaõigust ja lisaks lõpeb ka seni kogutud päevarahaõigus, kui olete ettevõtja olnud üle 18 kuu.

Kui te ei jõudnud liituda kohe, liituge praegu, et katkestus oleks võimalikult lühike. Teie õigus saada palgapõhist päevaraha säilib maksimaalselt 18 kuud alates ettevõtluse alustamisest ja teie õigus saada ettevõtlustulul põhinevat päevaraha algab siis, kui olete AYT-kassa liikmena tegelenud ettevõtlusega vähemalt 15 kuud.

 

Hinnake oma olukorda

Kui soovite alustada ettevõtlust ja olete palgasaajate töötukassa liige, tuleks teil ühendust võtta AYT-kassaga. Meie spetsialistid annavad nõu, kuidas saaksite palgasaajate töötukassa liikmesusest kõige rohkem kasu ja tagaksite samal ajal töötuskindlustuskaitse katkematu jätkumise.

 

Palgatööle naasmine

Kui otsustate AYT-kassa liikmena minna tagasi palgatööle, saate naasta palgasaajate töötukassa liikmeks ilma varem kogutud päevarahaõigust kaotamata. AYT-kassa liikmesus tuleks siiski kehtivana hoida seni, kuni olete palgasaajate töötukassaga liitunud.