KES SAAVAD LIITUDA?

Saate end AYT-kassas töötuse eest kaitsta, kui tegutsete ettevõtjana ja teie seadusega sätestatud pensionikindlustuse (YEL, MYEL või TyEL) aastane töötulu on vähemalt 12 816 eurot.

Töötuskindlustuskaitse seisukohalt on ettevõtjad peale YEL- ja MYEL-kindlustusega ettevõtjate teatud tingimustel ka ettevõttes töötavad kaasomanikud ja ettevõtjate pereliikmed.

See, kui teile kuulub ettevõte või selle osa, ei tee teist veel ettevõtjat. Kui teete palgatööd ja ettevõtlus on kõrvaltegevus, tuleb töötuskindlustus üldiselt korraldada palgasaajate töötukassa kaudu.

YEL- või MYEL-kindlustatud

Saate liituda AYT-kassaga, kui olete kohustatud võtma ettevõtlus- või põllumajandusettevõtlustegevuse jaoks ettevõtja pensioniseadusele (yrittäjän eläkelaki, YEL) või põllumajandusettevõtja pensioniseadusele (maatalousyrittäjän eläkelaki, MYEL) vastava kindlustuse. Teie pensionikindlustuse kinnitatud töine tulu peab olema vähemalt 12 816 eurot aastas.

Ettevõtte kaasomanikud ja pereettevõttes töötajad

Töötuskindlustuskaitse seaduse kohaselt on ka osa neist kaasomanikest, keda hõlmab TyEL-kindlustus, ettevõtjad.

Juhtival kohal töötajad

Teid loetakse ettevõtjaks, kui töötate juhtival kohal ettevõttes, millest kuulub teile

vähemalt 15% või
teile ja teie perele (või ainult perele) vähemalt 30%.

Ettevõttes mitte juhtival kohal töötajad

Kui töötate ettevõttes, kuid mitte juhtival kohal, loetakse teid ettevõtjaks juhul, kui

teile ja teie perele (või ainult perele) kuulub ettevõttest vähemalt 50%.

Kes on juhtival kohal?

Juhtivaks kohaks loetakse enamasti juhatuse esimees, juhatuse täisliikmed, tegevjuht ja võrdse kuuluvusega äriühingu osanikud, kellest igaühel on vähemalt 15% osalus.

 

Pereliikme töötuskindlustuskaitse

Pereliikmed on ettevõtjaga samas leibkonnas elav kaaslane (ka abikaasa), lapsed ja lapselapsed ning vanemad ja vanavanemad.

 

Kaitske oma tulevikku ja liituge AYT-kassaga siin