ASTUGE LIIKMEKS

Töötus ei tule enamasti meelde ei ettevõtte rajamisel ega ka siis, kui ettevõttel läheb hästi. Vähesed meist mõtlevad tulekahjukindlustust tehes, et tulekahju võiks neid tabada. Töötukassaga tulebki liituda sellepärast, et kui tööd jätkub, peate olema AYT-kassa liige vähemalt 15 kuud, et saada õigus päevarahale.

Ettevõtja tööstaažitingimusest, palgasaaja töötuskindlustuse AYT-kassasse üleminekust ja ettevõtja õigusest töötuskindlustusele on täpsemalt juttu siin.

Palgasaajate töötukassast liituv alustav ettevõtja

Kui olete AYT-kassaga liitunud otse palgasaajate töötukassast ega ole töötuks jäädes jõudnud täita ettevõtja tööstaažitingimust, maksame teile päevaraha, mis on määratud ettevõtluse alustamisele eelnenud palgatulu põhjal. Sel juhul on päevaraha saamise tingimuseks see, et palgasaajana kogutud tööstaaž kehtiks. See nn järelkaitseõigus kehtib kuni 18 kuud ettevõtjana tegutsemise alustamisest arvates ja selle saamiseks peate olema AYT-kassaga liitunud ühe kuu jooksul pärast palgasaajate töötukassast lahkumist.

Ettevõtja tööstaažitingimus on täidetud, kui AYT-kassa liikmesusaja jooksul on ettevõtjana tegutsetud 15 kuud. Lisaks eeldatakse, et seadusega sätestatud pensionikindlustuse töine tulu on olnud 2018. aastal vähemalt 12 576 eurot aastas ja on sel aastal vähemalt 12 816 eurot aastas. Palgasaajapõhise päevaraha saamise õigus lõpeb ettevõtja tööstaažitingimuse täitumisel.

Kauem ettevõtjana tegutsenud isikud

Kui te pole AYT-liikmeks astunud kohe ettevõtjana tegutsemise alustamisel, tuleks teil liituda võimalikult kiiresti. Päevaraha saamise õiguse eelduseks on, et ettevõtja tööstaažitingimus oleks täidetud AYT-kassa liikmesusaja jooksul. Ettevõtja tööstaažitingimus on 15 kuud ettevõtjana tegutsemist AYT-kassa liikmena.