Medlemsavgiftskalkylator

Du kan beräkna storleken på din 2018 medlemsavgift genom att du i vidstående fält som medlemsavgiftsgrund i AYT-kassan ger din önskade årsarbetsinkomst och genom att du klickar på knappen räkna.

Du observerar väl att du kan försäkra dig i AYT-kassan för högst motsvarande summa som din bestyrkta årsarbetsinkomst i din pensionsförsäkring. Arbetsinkomsten som du valt för kassan ska vara minst 12 576 €.

Medlemsavgiften i AYT-kassan år 2018 är 2,65 % på den del av arbetsinkomsten som överstiger 5 800 euro.