Medlemsavgiftskalkylator

Du kan beräkna storleken på din medlemsavgift genom att du i vidstående fält som medlemsavgiftsgrund i AYT-kassan ger din önskade årsarbetsinkomst och genom att du klickar på knappen räkna.

Du observerar väl att du kan försäkra dig i AYT-kassan för högst motsvarande summa som din bestyrkta årsarbetsinkomst i din pensionsförsäkring. Arbetsinkomsten som du valt för kassan ska vara minst 12 564 €.

Medlemsavgiften i AYT-kassan år 2017 är 3,7 % på den del av arbetsinkomsten som överstiger 5 800 euro upp till arbetsinkomsten 25 000 euro samt 2,7 % på den del av arbetsinkomsten som överstiger 25 000 euro.