Minimiarbetsinkomsten att vara 12 576 euro i 2018

I 2018, minimiarbetsinkomsten som intjänar företagarens arbetsvillkor är 12 576 euro.

För dig som vill bli medlem

Du kan intjäna företagrens arbetsvillkoret i AYT-kassan när din pensionsförsäkring är minst lika med den lagstadgade minimiarbetsinkomsten. Minimiarbetsinkomsten som intjänar företagarens arbetsvillkor justeras årligen med lönekoefficienten. I år är minimi-inkomsten är 12 564 euro och i 2018 kommer minimi-inkomsten att vara 12 576 euro.

För dig som är medlem

Minimiarbetsinkomsten är 12 576 euro i 2018. Minimiarbetsinkomsten är den minsta möjliga pensionförsäkringen som intjänar företagarens arbetsvillkor.

Om dina medlemsavgifter är baserade på lägsta nuvarande arbetsinkomsten, 12 564 euro i 2017, uppdaterar vi automatiskt din medlemsavgift till den nya miniminivån för dig.