Betalningsmeddelanden via sms

Nu erbjuder vi också betalningsmeddelanden via sms. Då får du genast kännedom om dagpenningen som blivit utbetald till dig när din ansökan blivit behandlad. Ur textmeddelandet framgår summan som utbetalas samt betalningsdagen.

Ta i bruk textmeddelandet i dina egna inställningar i eKommunikationen. Din beslut om dagpenning postar vi alltid till dig.