Aktiveringsmodellen

I aktiveringsmodellen följer arbetslöshetskassan ansökarens aktivitet beträffande arbetssökningen i perioder på 65 utbetalningsdagar för inkomstrelaterad dagpenning. Det här betyder att alltid då dagpenning har utbetalats för 65 dagar kontrollerar kassan om ansökaren varit aktiv på det sättet som lagen förutsätter. Om den sökande inte varit aktiv på det sätt som förutsätts utbetalas dagpenningen under de 65 följande utbetalningsdagarna nedsatt med 4,65 %.

Tillräcklig aktivitet är att:

 • du under perioden arbetar så mycket att om arbetet skulle vara utfört under en vecka skulle det räknas in i arbetsvillkoret i en löntagarkassa
  Huvudsakligen betyder det sammanlagt 18 timmars arbete och inom undervisningssektorn 8 timmars arbete under perioden
 • du under perioden tjänar in sammanlagt minst 23 % av den månadsinkomst som krävs för arbetsvillkoret för företagare (år 2018: 1048 € x 0,23)
 • du deltar i 5 dagar i en service eller verksamhet som visar aktivitet och stöder sysselsättningen och som är definierad av arbets- och näringsbyrån

Perioden på 65 utbetalningsdagar

De dagar då inkomstrelaterad dagpenning utbetalas räknas in i perioden på 65 utbetalningsdagar. Det att dagpenningen utbetalas till fullt belopp, jämkad på grund av arbetsinkomst eller minskad på grund av en social förmån påverkar inte på uträkningen. Dagpenningen minskar högst med 4,65 %. En utbetald dag ökar på periodens räknare med en dag.

Den första granskningsperioden börjar 1.1.2018. Aktiviteten granskas för första gången när personen har fått dagpenning efter 1.1.2018 för 65 dagar, tidigast i början av april.

Granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar börjar om från början och dagpenningen utbetalas utan nedsättning

 • när du har varit sysselsatt i heltidsarbete längre än två veckor utan avbrott
 • när du varit sysselsatt på heltid som företagare eller på motsvarande sätt i eget arbete längre än två veckor utan avbrott
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund av att arbetstiden överstiger 80%
 • om du fått avslag på den inkomstrelaterade dagpenningen på grund dina inkomster
 • om du har ålagts en tid utan ersättning eller skyldighet att vara i arbete
 • när du uppfyllt arbetsvillkoret på nytt

Aktivitet förutsätts inte

 • om du ansökt om invalidpension och väntar på beslutet
 • om du arbetar som en närstående- eller familjevårdare
 • du får en social förmån som är beviljad på basis av arbetsoförmåga eller skada
 • om du får dagpenning för en sammanhängande permitteringsperiod som varar under 65 dagar

Dagpenningen utbetalas utan nedsättning under den tid då det inte krävs att man är aktiv.