Vähimmäisvakuutustaso 12 576 € vuonna 2018

Vuonna 2018 työttömyysturvaa kertyy, kun eläkevakuutuksen vuosityötulo on vähintään 12 576 €.

Kassan jäsenyydestä kiinnostuneille

AYT-kassaan voi liittyä, jos eläkevakuutus perustuu vähintään työttömyysturvalaissa asetettuun vähimmäisvakuutustasoon. Vähimmäisvakuutustaso on sidottu palkkakertoimeen ja vaihtelee sen vuoksi hiukan vuosittain. Vuonna 2017 vähimmäisvakuutustaso on ollut 12 564 € ja 1.1.2018 alkaen se on 12 576 €.

Kassan jäsenille

Vähimmäisvakuutustaso on 12 576 € vuonna 2018. Vähimmäisvakuutustaso on pienin mahdollinen eläkevakuutuksen vuosityötulo, joka kerryttää yrittäjän työssäoleohtoa.

Jos sinun jäsenmaksusi AYT-kassassa on  tänä vuonna perustunut vähimmäisvakuutustasoon 12 564 €, päivitämme vakuutustasosi automaattisesti vuodenvaihteessa ensi vuoden vähimmäisvakuutustasoon, eikä sinun ole tarpeen ilmoittaa asiasta tai muuttaa itse vakuutustasoasi.