Jäsenmaksumme alenee huomattavasti 2018

Työttömyyskassojen toimintaa valvova Finanssivalvonta on vahvistanut AYT-kassalle uuden, olennaisesti pienemmän, jäsenmaksun vuodelle 2018. Tämä tarkoittaa esimerkiksi keskimääräisellä 20 000 euron vakuutustasolla n.150 euron suuruista alenemaa jäsenmaksuun verrattuna vuoteen 2017. Työttömysyturvasi taso säilyy ennallaan, vain maksut pienenevät.

 

Jäsenmaksun suuruus vuonna 2018 on 2,65 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta, kun tänä vuonna vastaava prosentti on ollut 3,7% vuosityötuloon 25 000 asti, jonka ylittävältä osalta 2,7%.

Esimerkkejä 2018 jäsenmaksuistamme voit katsoa materiaalipankissamme klikkaamalla tästä.