Ennakkotiedoksi jäsenille: kassan kokous 24.5.2018

Kassamme ylintä päätösvaltaa käyttää kassan jäsenten kokous. Varsinainen kokous pidetään vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Tänä vuonna kassan kokous pidetään torstaina 24.5.2018 toimitalossamme Helsingissä.

Kassan kokouksen kutsuu koolle AYTn hallitus. Varsinainen kutsu kokoukseen esitetään viimeistään kaksi viikkoa ennen kassan kokousta tällä sivustolla.

Pidämme tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen vähintään viikon ajan ennen kassan varsinaista kokousta kassan jäsenten nähtävinä toimistomme asiakaspalvelussa.
 

11 § Kassan kokouksen tehtävät

AYT-kassan varsinaisessa kokouksessa on:

  • esitettävä edelliseltä toimintakaudelta hallituksen toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastuskertomus
  • vahvistettava edellisen vuoden tilinpäätös
  • päätettävä niistä toimenpiteistä, joihin hallinto ja talous antavat aihetta
  • päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja kassanjohtajalle
  • määrättävä hallintoelinten jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • toimitettava hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä sekä tilintarkastajien vaali
  • määrättävä jäsenmaksun perusteet
  • päättää hallituksen koosta
  • päättää kassan sijoitustoiminnan periaatteista
  • käsiteltävä muut kokouskutsussa käsiteltäväksi ilmoitetut asiat

Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita ei saa ottaa kokouksessa lopullisesti päätettäviksi.